Bài viết

Tìm hiểu về lão hóa da và biện pháp ngăn ngừa để trẻ hóa da

Lão hóa da là dấu hiệu của quy luật tự nhiên, tuy nhiên ngoài yếu tố nội sinh thì yếu tố ngoại sinh cũng đóng vai trò quan trọng. Theo nghiên cứu của khoa học yếu tố ngoại sinh chiếm 90%, vì…